Miljöarbete i EU

Många av våra miljöproblem påverkas av verksamheter i andra länder och det krävs gränsöverskridande samarbeten för att komma tillrätta med dem. EU är en viktig arena för att driva miljöarbetet framåt.

Sidan senast uppdaterad: 17 juni 2020Sidansvarig: Carolina Sahlén