Våtmarkers betydelse för vattenrening – webbinarium (nr 5 av 7)

Våtmarker är naturliga reningsverk och de flesta våtmarker renar vattnet från både kväve och fosfor. Den minskade våtmarksarealen och förändrad markanvändning har inneburit att transporten av näringsämnen som kväve och fosfor ökat, vilket bidragit till ökad övergödning i sjöar, vattendrag och hav.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2021