Våtmarkers betydelse för den biologiska mångfalden – webbinarium (nr 7 av 7)

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och gynnar därför bevarandet av den biologiska mångfalden; att vi har ett landskap med många olika livsmiljöer för växter och djur. Nästan 600 rödlistade arter är till exempel beroende av våtmarker.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2021