Vägen till en ökad materialåtervinning av plast från vården - dialogmöte 23/8 på webben

Vill du vara med och diskutera behov av och möjligheter för samverkan framåt för en ökad materialåtervinning av plast från vården? Vilka produktgrupper börjar vi med, och varför?

Sidan senast uppdaterad: 22 juni 2021