Textildialog om pågående EU-initiativ

Välkommen till årets andra dialogmöte om en hållbar utveckling för hela värdekedjan i textilbranschen. Temat för mötet är pågående EU-initiativ. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till dialogmötet.

Sidan senast uppdaterad: 18 juni 2021