Naturvårdskonferensen 2021 - tema restaurering

Den 22-24 september träffas ledare inom naturvården (länsstyrelser, Naturvårdsverket, Miljödepartementet och andra statliga myndigheter) för samtal om aktuella strategiska frågor, erfarenhetsutbyte och att utveckla naturvården i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 20 maj 2021