Mobilitetsplan i Gent för minskad biltrafik - webbinarium om transporteffektivare stadsplanering för minskad biltrafik

Filip Watteeuw, deputy Mayor for mobility and public space, i den belgiska staden Gent, med 260 000 invånare, berättar om stadens mobilitetsplan. Planen innebär en omfördelning av gatuutrymmet, med minskad biltrafik till förmån för gående, cyklister, kollektivtrafik och en mer levande stadsmiljö. Webbinariet hålls på engelska.

Sidan senast uppdaterad: 29 september 2020Sidansvarig: Joanna Dickinson