Kurs om skötsel av skogsbeten

Detta är en kurs inom Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets gemensamma satsning på Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet.

Sidan senast uppdaterad: 28 mars 2019