Webbinariekurs - Natura 2000-prövningen

Webbinariekurs i tillståndsprövning enligt 7 kap 28 a och b §§ miljöbalken med fokus på bedömning av kriterier och naturvetenskapliga bedömningar.

Sidan senast uppdaterad: 7 februari 2018