Klimatklivskonferens

29 augusti anordnas Klimatklivskonferensen för handläggare på Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra myndigheter.