Workshop om cirkulär ekonomi och indikatorer för resurseffektivitet

Den 27 januari 2016 hölls en workshop med fokus på hållbar produktion och avfall som en resurs.

Sidan senast uppdaterad: 16 mars 2020Sidansvarig: Cecilia Mattsson