Naturvårdsverkets Viltförvaltarkonferens 2018

Den 13-15 november arrangerades Viltförvalarkonferensen 2018. Årets konferens hade ett övergripande tema om viltskador och hur viltet påverkas av olika händelser. Forskningen var en viktig del i konferensen för ökad kunskap och att tillämpa kunskapen i förvaltningen.