Med sikte på framtiden – Tankesmedja för friluftsliv 2018

Den 18–19 april hölls Tankesmedja för friluftsliv, ett årligt forum för dialog och erfarenhetsutbyte inom friluftslivsarbetet. Omkring 300 personer samlades kring temat framtidens friluftsliv. Här kan du ta del av dokumentation från konferensen.