Kick-off Digitalt först - Smartare miljöinformation

Här kan du ta del av dokumentation från den kick-off som Naturvårdsverket bjöd in till den 16-17 mars 2017 för de organisationer som är direkt involverade i Regeringsuppdraget Digitalt först – smartare miljöinformation. Dokumentationen består av de presentationer som visades under Kick-offen.

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2018Sidansvarig: Åsa Söderberg