Dokumentation från webbinarier för länsstyrelserna om arbetet med invasiva främmande arter

Den 15-16 oktober 2019 höll Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten två webbinarier för länsstyrelserna om arbetet i Sverige med invasiva främmande arter.