Inspirationsdag inför Lokala naturvårdens dag

Naturvårdsverket och Centrum för naturvägledning bjöd in till en inspirationsdag om hur man kan kommunicera lokal naturvård. Här kan du ta del av dokumentationen från dagen.