Grön infrastruktur för alla: från ord till handling

En konferens för alla som arbetar med grön infrastruktur. Vi lyfte landskapet, de mellanliggande miljöerna och helheten, forskningens rön om landskapsekologi och hur handlingsplanerna kan användas. Var står vi i november 2018 och hur går vi vidare?