Dokumentation från forskningsseminarium till stöd för arbetet med grön infrastruktur

Den 4 december 2017 genomfördes seminariet där forskare presenterade pågående forskning. Här kommer dokumentationen att publiceras allt eftersom.