Dokumentation från referensgruppsmöten för utarbetande av hanteringsprogram för de EU-listade invasiva främmande arterna jätteloka och jättebalsamin

Här samlar vi dokumentation från referensgruppens alla möten. Den 11 juni hölls ett uppstartsmöte. Det andra referensgruppsmötet äger rum den 3 oktober.

Sidan senast uppdaterad: 4 juli 2018