Dokumentation från webbinarium Grön infrastruktur i odlingslandskapet – hur kan en rådgivare bidra?

Här hittar du dokumentation från Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets webbseminarium den 27 april om rådgivning i odlingslandskapet och om lantbruk kopplat till grön infrastruktur.