Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 26 mars 2021

Kommande händelser

 • Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

  För att öka samverkan om bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande i odlingslandskapet bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium för att gemensamt informera om och diskutera dessa frågor.

 • Webbinarium: EU-taxonomin på kort och lång sikt

  Det talas mycket om EU-taxonomin. Men vad är egentligen bakgrunden och syftet? Vi reder ut begreppen och sätter EU-taxonomin i ett sammanhang. Genom att förtydliga det långsiktiga målet försöker vi göra det lättare att ta sig fram på den krokiga vägen dit.

 • Webbinarium: förvaltning skyddade områden

  Välkommen på ett webbinarium som handlar om hur vi kan planera förvaltningen av skyddade områden i förhållande till deras roll i ett större sammanhang.

 • Grön infrastruktur i odlingslandskapet

  Den 27 april kl. 9-12 genomför Naturvårdsverket tillsammans med Jordbruksverket ett webbseminarium om grön infrastruktur i odlingslandskapet.

 • Hälsorelaterad miljöövervakning

  Den 27 april 2021 håller Naturvårdsverkets en digital konferens om hälsorelaterad miljöövervakning. Mötet syftar till att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet.

 • Inspirationsdagar inför LONA-ansökan

  Det här är den andra av två halvdagar med inspiration, workshoppar och erfarenhetsutbyte om LONA-projekt. Tema är friluftsliv och naturvägledning

 • Webbinarium: Når vi klimatmålen – hur långt räcker dagens politik?

  Vilka möjligheter har vi att nå Sveriges klimatmål? Den frågan diskuteras på det här webbinariet där Naturvårdsverket presenterar sitt underlag till regeringens klimatredovisning. Det inkluderar bland annat analyser av vilka effekter olika åtgärder har, och nya scenarier för hur långt vi når med beslutade styrmedel.