Miljöbalksdagarna 4-5 april 2019

Naturvårdsverket anordnar Miljöbalksdagarna 2019. Temat för dagarna är "Miljöbalken – hållbara principer i ett samhälle som förändras".