Internationell vetenskaplig hearing: Infrastrukturplaneringens roll för hållbara urbana transporter och minskad klimatpåverkan

Hur ska den nationella och regionala planeringen av transportsystemet bidra till hållbara transporter i städer och till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan?

Sidan senast uppdaterad: 21 januari 2016