Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier. Naturvårdsverket ska samarbeta med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen.