Odlingslandskapet

Att verka för bevarande och utveckling av biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster i odlingslandskapet är exempel på vad Naturvårdsverket arbetar med för att nyttjandet av odlingslandskapet ska bli hållbart. Detta genom att bland annat följa upp och utvärdera jordbrukspolitiken samt ge förslag på åtgärder. Dessutom samverkar vi med till exempel Jordbruksverket, länsstyrelsen och lantbruks- och miljöorganisationer. Här kan du läsa om en del av Naturvårdsverkets arbete med odlingslandskapet.