Industri

Det som tillverkas på en industri kan påverka miljön. En industri kan också påverka miljön direkt på den plats den ligger, och på flera olika sätt. Det är genom utsläpp till luften eller till vattnet, genom att den bullrar, genom förorening av marken. Därför krävs tillstånd eller anmälan för verksamheter som påverkar miljön.

Allt om Industri