Friluftsliv

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Vi är många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet. Naturvårdsverket verkar för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas. På regeringens uppdrag samordnar vi myndigheternas arbete.