EU och internationellt

Miljöarbetet i Sverige bygger till stor del på beslut inom EU och på ett aktivt internationellt samarbete. Naturvårdsverkets medarbetare deltar i grupper inom EU och internationella organisationer och miljökonventioner. Vi samarbetar också direkt med olika länder för att utveckla miljöförvaltningen.