Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och avgörande för att vi människor ska kunna leva – och överleva. Vi får frisk luft, rent dricksvatten, jord att bruka, bin som pollinerar grödor och mycket mer. Men läget för den biologiska mångfalden är allvarligt. Vi kan inte ta djur, växter och natur för givet. Här samlas information om Naturvårdsverkets arbete med att bevara den biologiska mångfalden.

Allt om Biologisk mångfald