Avlopp

I Sverige finns drygt 2 000 kommunala vatten- och avloppsanläggningar, men det finns också många enskilda avlopp med otillräcklig rening. Övergödning av våra vatten och reproduktionssvårigheter hos fisk är exempel på miljöpåverkan från avlopp. Naturvårdsverket ansvarar för vägledning om reningsverk, medan Havs- och vattenmyndigheten vägleder om enskilda avlopp.

Allt om Avlopp