Getpors.

På väg mot en bättre miljö

Naturvårdsverket driver och samordnar Sveriges miljöarbete. Tillsammans med många andra arbetar vi för att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och bidra till ett resurseffektivt samhälle.

Vägledning och stöd i miljöarbetet

Vägledning för centrala myndigheter som har ansvar för tillsyn. Råd och stöd om tillämpning av miljöbalken.

Vägledning och stöd

Data och statistik

Statistik per område

På gång

En överblick över våra nyheter, pressmeddelanden och aktuella evenemang.

Aktuellt