Rovdjursinventering, varg 2018/19

Små förändringar i vargstammen. ISBN 978-91-620-8832-3.