Så bildas naturreservat

Svar på vanliga frågor från fastighetsägare om naturreservat. ISBN 978-91-620-8804-0.