Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Kunskapssammanställning om bete, övergödning, smittspridning och skyddsjakt. ISBN 978-91-620-8973-7.