Rovdjursinventering, varg 2016/17

Små förändringar i vargstammen. ISBN 978-91-620-8785-2