A(u)ktion för bättre miljö?

Bättre miljö till lägre kostnader med auktioner inom Landsbygdsprogrammet? ISBN 978-91-620-6598-0.