Vägledning för fler naturnära jobb

Naturnära jobb ska korta vägen till arbete för arbetssökande som har varit utan jobb länge eller är nyanlända, och samtidigt matcha behovet av ny arbetskraft inom gröna näringar.

Vägledning

Bakgrund