Snabbstatistik för kvartals- och årsvisa växthusgasutsläpp

Snabbstatistiken visar att de klimatpåverkande utsläppen från industrin minskade andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016.