Kvartals- och preliminära årsvisa växthusgasutsläpp

Preliminär statistik visar att de klimatpåverkande utsläppen minskade 2017 jämfört med 2016, för helåret och fjärde kvartalet.