Snabbstatistik för kvartals- och årsvisa växthusgasutsläpp

Snabbstatistiken visar att utsläppen av växthusgaser minskade första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016. Snabbstatistiken för hela 2016 visar att utsläppen totalt sett är oförändrade jämfört med 2015.