Kvartals- och preliminära årsvisa växthusgasutsläpp

Preliminär statistik visar att de klimatpåverkande utsläppen ökade med 3,6 procent första kvartal 2018 och att de minskade med 1,4 procent 2017.