Smart miljöinformation – digitalisering inom miljöområdet

Naturvårdsverket har i uppdrag att leda arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra miljöinformation. Målet med Smart miljöinformation är att bidra till att möta klimatutmaningen och nå Sveriges miljömål.

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2019Sidansvarig: Åsa Söderberg