Samhällsekonomiska analyser

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser bäst kan användas.