Samhällsekonomiska analyser

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser kan användas effektivt