Varför minst 300 vargar?

Den svenska vargstammen behöver bestå av minst 300 individer för att uppnå gynnsam bevarandestatus och kunna finnas kvar långsiktigt. Naturvårdsverket har slagit fast antalet utifrån senast tillgängliga forskning.

Sidan senast uppdaterad: 4 januari 2021