Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Ansökningsomgång för våtmarksåtgärder inom LONA är öppen mellan 1 mars till 10 april.