Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget

Information om LONA-bidraget. Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.