Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Ansökningsomgång för våtmarksåtgärder inom LONA är öppen till och med den 1 oktober.