Lägesrapport invasiva främmande arter

Lägesrapport om det nationella arbetet med att hindra introduktion och spridning av invasiva främmande arter.