Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 25 procent sedan 1990. Åtgärder i hela samhället har bidragit till minskningarna.