Klimatklivet

Klimatklivet stöttar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. I höstbudgeten 2018 drogs stödet in. Men Klimatklivet kan komma igång igen med nya utlysningar i år, om riksdagen beslutar så i vårbudgeten i juni.