Klimatklivet – att söka bidrag

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Ansökningsomgången för Klimatklivet öppnar inte som planerat 5-28 maj

Ansökningsomgången för Klimatklivet som vi planerade att öppna den 5 maj kommer att skjutas fram.

Hantering av slututbetalningar med anledning av Coronaviruset

Just nu prioriteras slututbetalningar av våra klimatklivshandläggare och vi arbetar för att hantera dessa skyndsamt. 

Ansök om stöd

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle.