Webbhandboken är ett stöd för de handläggare på länsstyrelsen som i sitt arbete kommer i kontakt med artskyddsförordningen. Innehållet bygger till stor del på de erfarenheter länsstyrelserna samlat på sig sedan artskyddsförordningen trädde i kraft 1999.

Handboken vänder sig i första hand till länsstyrelsen som tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen. Men övriga inblandade myndigheter, verksamhetsutövare och andra berörda kan också dra stor nytta av innehållet.

Hitta i handboken

Stämpel

Tillstånd/dispens


Det krävs tillstånd för att preparera, handla med eller förevisa djur och växter av arter som lever vilt. För att genomföra åtgärder som riskerar att påverka fridlysta arter krävs dispens.

Tillsyn


Läs om verksamhetsutövarnas egenkontroll, myndigheternas tillsynsansvar, tillsynsvägledning, operativ tillsyn och möjligheterna till ingripande.

Verksamheter


Här hittar du information om verksamheter och åtgärder som omfattas av artskyddsförordningen, till exempel vägbyggen, djurparker och zooaffärer.

Lagbok

Myndigheter


Här beskrivs roller och ansvar för myndigheter och organisationer. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Jordbruksverket är några av de viktigaste aktörerna.

Innehåll A-Ö | Ordlista

Handbok för Artskyddsförordningen

Ladda ner som pdf eller beställ i webbokhandeln

2009:02 samt 2009:03

Del 2