Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Seite zuletzt aktualisiert: 21 Dezember 2018Editor: Berit Oscarsson