Årlig uppföljning av miljömålen 2016

Ett nytt globalt klimatavtal, åtgärder som minskar spridningen av vissa farliga ämnen och insatser mot luftföroreningar. Det är några steg som tagits med sikte på de nationella miljömålen. För att närma sig miljömålen behövs insatser och samarbeten som främjar och förebygger att miljöproblem uppstår. Det visar 2016 års uppföljning av Sveriges miljömål.

Sidan senast uppdaterad: 20 mars 2017Sidansvarig: Hans Wrådhe