Världsarv

Ett världsarv är ovärderligt för mänskligheten och ska skyddas och bevaras för all framtid. Sverige har femton världsarv varav tre har mycket höga naturvärden.

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2016Sidansvarig: Anna von Sydow