Världsarv

Ett område utses till världsarv för att det anses vara så ovärderligt för mänskligheten att det ska skyddas och bevaras för all framtid. Sverige har femton världsarv varav tre anses ha mycket höga naturvärden.