Strandskydd för friluftsliv, växter och djur

Sveriges stränder är viktiga både för friluftslivet och för de växter och djur som lever där. Strandskyddslagen ger oss möjlighet att röra oss längs stränderna, samtidigt som den också skyddar djur och växter.